Register | Login

Giveaway of Your Day (skrótem GOTD) - rosyjska 1-2 strona internetowa która oferuje promocyjnie, komercyjne oprogramowanie dla systemu Microsoft Windows (czasami także Macos), w przeważającej większości od rosyjskich producentów/dystrybutorów, najczęściej bez możliwości aktualizacji oprogramowania, bądź uzyskania wsparcia technicznego. By associating using them and part

Who Voted for this StoryStatic Bookmark

Username:

Password:

Remember: